Gandhinagar Samachar:- Daily Gujarati News Paper of Gandhinagar 23 March 2020 Edition ḥ 2020, Gandhinagar Samachar:- Daily Gujarati News Paper…